Naudojimosi taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE SUTARTIS 

„RENT BOUTIQUE“, UAB, įmonės kodas 304584267, buveinės adresas Vytauto pr. 56, Kaunas (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama direktorės Žaklinos Aišparienės, veikiančios pagal Bendrovės Įstatus,

ir Vardenis, Pavardenis (toliau – Pirkėjas), sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis):

 • Sutartis – tai yra paslaugų teikimo sutartis, sudaryta ryšio priemonėmis, t.y., elektroninu būdu www.rentboutique.com svetainėje, dėl paslaugų, dėl kurių Pirkėjas ir Paslaugos teikėjas susitaria šioje Sutartyje;
 • Interneto svetainė – visais atvejais, išskyrus, kai nurodoma kitaip, svetainės nuoroda www.rentboutique.com;
 • Paslaugos – tai paslaugos, nurodytos šios Sutarties 2 skirsnio 2 dalyje;
 • Paskyra – Pirkėjo susikurta individuali paskyra Interneto svetainėje, naudojant teisingus asmens identifikavimo duomenis, jei tokie prašomi, prisijungimo duomenis. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų saugojimą ir naudojimą tik asmeninėms reikmėms.
 • Registracija – tai Pirkėjo asmeninės Paskyros susikūrimas, užpildant Interneto svetainės registracijos formą, naudojant teisingus duomenis, registruojantis Internetinėje svetainėje, kaip Internetinės svetainės vartotoju.
 • Vertė – tai kiekvienu paslaugos užsakymo atveju nurodoma konkreti Daikto vertė, kuri naudojama nustatant žalą pagal RB kokybės matuoklį tais atvejais, jei Daiktas bus grąžinamas prastesnės būklės, nei tai nurodyta Sutartyje, arba nebus grąžintas.
 • Pradinė kaina – 4 dienų nuomos kaina, 8 dienų nuomos kaina, matavimosi paslaugos kaina, kurios pateikiamos svetainėje nepritaikius nuolaidų.
 • Papildomi daiktai – daiktai, kuriems taikoma speciali kaina užsisakant juos kartu su kitais Daiktais.
 • Užsakymas – veiksmų, nurodytų Sutarties 4 skirsnio 1 dalyje seka, kurią būtina atlikti norint užsisakyti Paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas.
 • Identifikacijos mokestis – 0,01 Eur vienkartinis mokestis, kurį Pirkėjas privalo pervesti bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, jei Užsakymą apmoka grynaisiais pinigais, bankiniu pavedimu ar kreditine kortele ne iš savo asmeninės sąskaitos. Mokestis taikomas pateikiant pirmą užsakymą. Jei Pirkėjas Užsakymą apmoka iš savo paskyros ir pavedimo informacija (vardas, pavardė) sutampa su paskyroje nurodytu vardu ir pavarde, šis mokestis nėra taikomas.
 • RB kreditai – tai kreditai, kurių vieno vertė yra lygi 1 (vienam) eurui. Savo turimais RB kreditais Pirkėjas gali padengti iki 100% užsakymo sumos, tai nurodydamas užsakymo pateikimo metu. Kreditais taip pat gali būti grąžinama Pirkėjo permoka už Užsakymą. RB kreditų galiojimo terminas - iki kitų metų vasario 1 d.
 • Nuolaidos kodas – tai specialiai sugeneruotas kodas, pritaikantis nuolaidą užsakymui. Nuolaidos kodas turi piniginę vertę, išreikštą valiuta arba procentine išraiška. Nuolaidos kodas gali turėti aiškiai fiksuotą galiojimo terminą, būti unikalus kiekvienam Pirkėjui ar bendras visiems Pirkėjams.
 • Draudimas – tai fiksuota pinigų suma, kuri skaičiuojama kiekvienam Daiktui atskirai užsisakant nuomos paslaugą. Draudimo mokestis padengia galimus minimalius Daikto pažeidimus pagal RB daiktų kokybės matuoklį.
 • Daikto panaudojimą identifikuojantys požymiai – tai savybės, kurios leidžia nustatyti, ar Daiktas buvo naudojamas. Pagrindinės sąvybės yra šios: Daikto etiketė nepritvirtinta prie Daikto, jaučiamas kvapas, matomos dėmės, audinys suglamžytas kūno lenkimo vietose ir kt.
 • Užsakymo pakuotė – tai dėžė, kurią klientas gauna Užsakymo pristatymo metu. Užsakymo pakuotei priklauso ir užsakymo grąžinimo etiketė, kurią Pirkėjas privalo užklijuoti ant dėžės prieš atiduodamas ją kurjeriui/įdėdamas į paštomatą.
 • Daikto etiketė – tai popierinė etiketė, prisegta ar kitu būdu pritvirtinta prie Daikto, kuri gali būti nuimama tik Daikto dėvėjimo atveju. Jei Daiktas grąžinamas be Daikto etiketės, Daiktas laikomas panaudotu.
 • Grąžinimo informacijos lapas, kuriame nurodomas užsakymo numeris, užsakymo grąžinimo data, informacija apie užsakymo grąžinimą išsikviečiant kurjerį ar grąžinant paštomatu.
 • Avanso/permokos grąžinimo forma – tai dokumentas, kurį Pirkėjas pildo, norėdamas susigrąžinti už Paslaugą sumokėtą avansą arba Užsakymo metu susidariusią permoką.
 • Specialus pasiūlymas – svetainės funkcionalumas leidžiantis, gauti nuolaidas ar papildomas paslaugas mažesne kaina.

 1. Šia sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti šio skirsnio 2 punkte išvardintas paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti 3 skirsnyje nurodytomis sąlygomis.
 2. Paslaugos teikėjas teikia šias paslaugas:
  1. Drabužių ir/ar aksesuarų nuoma, kai Pirkėjas nuomos laikotarpiu įgyja teisę naudotis Pirkėjo nuomojamais daiktais (toliau – Daiktas);
  2. Daikto matavimosi paslauga su tikslu nuomotis Daiktą;
  3. Dėvėtų daiktų ir aksesuarų pardavimas;
  4. Daikto pristatymo ir grąžinimo paslaugos.
 3. Pirkėjas vieno nuomos ar matavimo užsakymo metu daugiausiai gali užsakyti 4 Daiktus.
 4. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą pasirenka vieną ar daugiau Paslaugos tiekėjo teikiamų paslaugų, kurių terminai ir kainos yra nurodyti Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje (www.rentboutique.com).

 1. Paslaugos kainą Paslaugos teikėjas nurodo prie konkrečios teikiamos paslaugos Internetinėje svetainėje. Užsakymo kaina - lygi Pirkėjo pasirinktų Paslaugų Interneto svetainėje, savo Paskyroje, kainų sumai.
 2. Pirkėjas įsipareigoja pateikti turimus dovanų, nuolaidų, specialių pasiūlymų kuponus bei kodus prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo Paslaugos kainos pakeitimai yra negalimi.
 3. Pirkėjas už Paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas sumoka pilną Paslaugos kainą užsakymo kūrimo momentu.
 4. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu ar kreditine kortele, bet apmoka ne iš savo sąskaitos, papildomai pirmojo užsakymo metu taikomas 0,01 Eur Identifikacijos mokestis (Pirkėjo ir mokėtojo duomenys turi sutapti), kuris nėra grąžinamas. 
 5. Jeigu Pirkėjas prieš atliekant Nuomos užsakymą neturėjo galimybės pasimatuoti pasirinkto/ų drabužio/ių, Pirkėjas gali pasinaudoti specialiu pasiūlymu - rinktis 2 drabužius ir mokėti tik už 1 brangiausią drabužį. Jeigu dėvimas mažesnės nuomos kainos drabužis, Paslaugos teikėjas grąžina permoką RB kreditais į Pirkėjo paskyrą, jeigu dėvimas daugiau nei vienas drabužis, po dėvėjimo Pirkėjas privalo atlikti papildomą mokėjimą, kuris padengia susidariusią skolą. Šis pasiūlymas nėra taikomas aksesuarams.
 6. Jei vykdant užsakymą susidaro apmokėjimo priemoka dėl papildomai užsakytų Paslaugų (pratęsto Užsakymo termino, papildomai dėvėtų Daiktų), priemokos dydis apskaičiuojamas Užsakymui grįžus. Jei per 5 d.d. nuo Pirkėjo informavimo jo pateiktu el. paštu Pirkėjas neapmoka susidariusios priemokos, už kiekvieną pradelstą dieną pradedami skaičiuoti delspinigiai, kurie lygūs 25% užsakymo kainos.
 7. Užsakymo atšaukimo atveju galioja šios Sutarties 7.5 punkte numatyti terminai ir sąlygos.
 8. Jei Pirkėjas atsisako, ar negrąžina Paslaugos teikėjui Daikto, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui negrąžinto Daikto vertės sumą, kuri yra nurodoma kiekvieną kartą užsakant Paslaugą.
 9. Jei Pirkėjas Užsakymo atsiėmimo dieną Užsakymo neatsiima ir apie planuojamą neatsiėmimą tinkamai neinformuoja Paslaugos teikėjo (pagal Rent Boutique numatytas atšaukimo ir grąžinimo taisykles, Pirkėjas privalo apie savo sprendimą atšaukti užsakymą informuoti elektroniniu paštu rent@rentboutique.com), už Užsakymą sumokėta pinigų suma Pirkėjui nėra grąžinama.
 10. Jei Pirkėjas neapmoka pagal šioje Sutartyje numatytais atvejais susidarančios skolos ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, Pirkėjas yra laikomas Paslaugos teikėjo skolininku, ir Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

Prie kiekvieno nuomos Paslaugai užsakomo Daikto yra papildomai pridedamas draudimo mokestis, kuris yra fiksuotas. Draudimo mokestis padengia galimus minimalius Daikto pažeidimus, kurie gali būti greitai sutvarkomi bei nepakeičia Daikto išvaizdos ir vertės. Minimalūs pažeidimai apima, bet neapsiriboja:

 • Trūkstami keli žvyneliai, karoliukai, nedekoratyvios sagos;
 • Sugedęs funkcinis užtrauktukas;
 • Siūlės iširimas (ne didesnis nei 3cm);
 • Išvalomos dėmės. 

2. Jeigu grąžinamas Daiktas turi didelių pažeidimų, po kurių pasikeičia Daikto išvaizda ir sumažėja jo Vertė, tačiau Daiktą įmanoma papildomais ištekliais pataisyti ir grąžinti į Paslaugos teikėjo asortimentą, Pirkėjas įsipareigoja kompensuoti Daikto tvarkymo išlaidas, kurios negali viršyti 90% Daikto Vertės. Dideli pažeidimai apima, bet neapsiriboja:

 • Trūkstamas didelis kiekis žvynelių, karoliukų, sagų;
 • Siūlės iširimas (daugiau nei 3cm);
 • Įplėštas audinys;
 • Pertemptas audinys (pasikeitusi audinio faktūra, spalva);
 • Pradegintas audinys;
 • Sunkiai pašalinamos dėmės;
 • Nepataisomai sugadintas užsegimas.

3. Jeigu grąžinamas Daiktas turi neatitaisomų arba tikslinių pažeidimų, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 100% Daikto vertės. Šiuo atveju pažeistas Daiktas pereina Pirkėjo nuosavybei. Neatitaisomi ir tiksliniai pažeidimai apima, bet neapsiriboja:

 • Suknelės patrumpinimas (nukirpimas ir/ar užlenkimas);
 • Suknelės taisymas (papildomos siūlės);
 • Papildomų detalių prisiuvimas;
 • Suknelės valymas, skalbimas;
 • Nepataisomai įplėštas, pradegintas, sugadintas audinys;
 • Neišvalomos dėmės.

1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

1. Pirkėjas Pateikia užsakymą prisijungęs pries savo Paskyros Paslaugos teikėjo Interneto svetainėje, atlikamas šiuos žingsnius:

- išsirenkamas Daiktas (pavyzdžiui, suknelė, kaklo papuošalas, rankinė ir t.t.)

- perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto svetainėje pateikiama informacija apie Daiktą (Daikto išmatavimai, vertė, kita informacija);

- susipažinus su Daikto informacija, atliekami privalomi pasirinkimai (pasirenkamas Daikto dydis, pasirenkama nuomos laikotarpio trukmė (4 kalendorinės dienos arba 8 kalendorinės dienos), kalendoriuje pažymimos datos, kuriomis pageidaujama nuomotis Daiktą (sistema leidžia Daiktą rezervuoti ne anksčiau nei po 2 kalendorinių dienų ir ne vėliau nei po 6 mėnėsių, automatiškai neleidžia rinktis dienų, kuriomis daiktas jau yra rezervuotas) ir paspaudžiamas mygtukas „Į krepšelį”;

- atsidarius krepšelį, peržiūrimi Daiktai, jų dydžiai bei datos, jei informacija teisinga, spaudžiama „Tęsti“; Šiame žingsnyje galima panaudoti nuolaidos kodą;

- atsidariusiame Daiktų pristatymo ir grąžinimo žingsnyje, supildoma pristatymui būtina informacija (pristatymo būdas, adresas) ir paspaudžiamas mygtukas „Tęsti”; šiame žingsnyje nurodoma, jei reikalinga sąskaita faktūra įmonės vardu

- atsidariusiame Apmokėjimo lange, matoma visa su apmokėjimu susijusi informacija: kaina už Daiktus, draudimo ir pristatymo kainos. Taip pat šiame žingsnyje gali būti panaudoti sukaupti Taškai; pasirenkamas apmokėjimo būdas; susipažįstama ir sutinkama su Taisyklėmis ir spaudžiamas mygtukas „Užsakyti”. Paspaudus mygtuką Pirkėjas yra nukreipiamas apmokėjimo veiksmams.

Atlikus visus minėtus žingsnius, užbaigiamas užsakymo pateikimo procesas. Pirkėjui el. paštu išsiunčiamas laiškas, informuojantis kad Užsakymas yra priimtas.

2. Paslaugos teikėjas taip pat Pirkėjo prašymu gali pateikti Užsakymą Pirkėjo vardu prisijungęs prie Pirkėjo paskyros. Tokiu atveju Pirkėjo įsipareigojimai vykdyti Užsakymą išlieka analogiški individualiai Pirkėjo pateiktam Užsakymui. 

2. PRISTATYMAS

1. Užsakymas pristatomas Pirkėjo užsakymo procese nurodytu pristatymo adresu, data ir pasirinktu pristatymo būdu.

2. Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas, kuris pateikė Užsakymą. Visais kitais atvejais Užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti Užsakymą. Jei keičiamas Užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl siuntos vėlavimo.

3. Atsakomybė dėl Daiktų pereina Pirkėjui nuo Užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtia siuntos gavimą parašu, teikiant Paslaugą kurjerio paštu, atsiimant Užsakymą Paslaugos teikėjo buveinėje arba tinkamai patvirtinant Užsakymo siuntos gavimą pašte ir/ar naudojantis kitomis pristatymo paslaugomis. Jei Užsakymas atsiimamas paštomate, užsakymo priėmimo patvirtinimo momentas fiksuojamas Paštomato paslaugą teikiančio tiekėjo interneto svetainėje.

3. DAIKTO NAUDOJIMAS

1. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą Daikto naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo Užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo į fizines aptarnavimo vietas ar perdavimo kurjeriui momento.

2. Daiktai, kurie Paslaugos teikėjui grįžta be Daikto etiketės ir/ar su kitais Daikto naudojimą identifikuojančiais požymiais, laikomi panaudoti. Visi aksesuarai (papuošalai, rankinės) nepriklausomai nuo Daikto etikečių ar Daikto naudojimą identifikuojančių požymių yra laikomi panaudotais.

3. Pirkėjas jokiais būdais negali savaraniškai bandyti valyti ir/ar tvarkyti užsakytų Daiktų, ar juos perleisti valyti ir/ar tvarkyti trečiosioms šalims.

4. DAIKTO GRĄŽINIMAS NUOMOS ATVEJU

1. Jeigu užsakymas yra grąžinamas į fizines aptarnavimo vietas, Pirkėjas privalo Daiktus grąžinti iki užsakyme nurodytos daiktų grąžinimo dienos fizinės aptarnavimo vietos darbo valandų pabaigos.

2. Jeigu užsakymas yra grąžinamas kurjeriu ar paštomatu, Pirkėjas privalo iki užsakyme nurodytos daiktų grąžinimo dienos 11 val. išsikviesti kurjerį ir jam perduoti siuntą arba įdėti siuntą į paštomatą iki 16 val.

3. Kartu su Užsakymu Pirkėjas gauna visus būtinus dokumentus Daikto grąžinimui bei nurodymus, kaip atlikti grąžinimą. Užsakymo grąžinimo informaciją Pirkėjas taip pat mato savo individualioje paskyroje Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje.

4. Daiktas turi būti grąžinamas tokios būklės, kokios buvo užsakymo pristatymo/atsiėmimo dieną, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą Daiktą naudojant pagal paskirtį.

5. Jei Užsakymo metu Pirkėjas pasinaudojo Specialiu pasiūlymu – rinkosi du drabužius ir mokėjo tik už 1 brangiausią drabužį, o Daikto panaudojimą identifikuojantys požymiai nurodo, kad buvo dėvėta mažesnės nuomos kainos suknelė, susidariusi permoka Pirkėjui grąžinama į paskyrą RB kreditais, kurių vertė lygi susidariusios permokos vertei. Jeigu dėvimas daugiau nei vienas drabužis, po dėvėjimo Pirkėjas privalo atlikti papildomą mokėjimą, kuris padengia susidariusią skolą.

6. Jei Pirkėjas praranda Užsakymo pakuotę, jis privalo savo lėšomis išsiųsti Daiktus registruotu paštu ir pateikti Paslaugos teikėjui siuntos sekimo numerį. Užsakymo pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti Daiktą. Bet koks Daikto grąžinimo termino pažeidimas užtraukia atsakomybę, aptartą šios skirsnio 10 punkte.

7. Jei Pirkėjas gavęs nuomos užsakymą nusprendžia nedėvėti užsakyto/ų nuomai daikto/ų ir Paslaugos gavėjas grįžusį/ius nuomos daiktą/us identifikuoja kaip nedėvėtą/us, apmokėta Pirkėjo suma už užsakymą nėra grąžinama. Laikoma, kad paslauga yra įvykdyta. 

8. Išimties tvarka, jei Pirkėjas prieš atliekant nuomos Užsakymą neturėjo galimybės pasimatuoti pasirinkto/ų drabužio/ių, tai reiškia, kad Pirkėjas atliko nuomos užsakymą nesimatavęs nei vienoje iš UAB Rent Boutique fizinių vietų ir/ar nesinaudojo 24 val. matavimosi paslauga ir/ar pristatymą pasirinko per kurjerį ar į paštomatą (pasirinko atsiėmimą ne fizinėje UAB Rent Boutique vietoje, nes kitu atveju laikoma, kad Pirkėjas turėjo galimybę pasimatuoti drabužį/ius atsiimdamas užsakymą), o gavus Užsakymą paaiškėjo, kad užsakytas/i drabužis/iai netiko ir nebus dėvimas/i, Pirkėjas per 24 val. nuo užsakymo gavimo (pristatymo į paštomatą arba pristatymą nurodytu adresu) privalo užsakymą grąžinti bei informuoti elektroniniu paštu (rent@rentboutique.com) apie sprendimą užsisakyto/ų drabužio/ių nedėvėti. Išpildžius šias sąlygas ir grąžinus drabužį/ius su nepašalintomis Daikto etiketėmis ir be Daikto panaudojimą identifikuojančių ženklų, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti 90 proc. Daikto nuomos kainos (draudimo ir pristatymo mokesčiai nėra grąžinami) į nurodytą banko sąskaitą arba 100 proc. RB kreditais į Pirkėjo RENT BOUTIQUE paskyrą. Ši sąlyga galioja tik 4-8-16-28 dienų drabužių nuomos terminams (aksesuarams ir 24 val. matavimosi paslaugai ši išimtinė sąlyga negalioja). Jei Pirkėjas Užsakymo neišsiuntė per 24 val. nuo užsakymo gavimo ir tinkamai neinformavo Paslaugos teikėjo apie užsakyto/ų drabužio/ių nedėvėjimą, arba drabužis/iai grįžo su pašalintomis dėvėjimo etiketėmis bei jo/jų panaudojimą identifikuojančiais ženklais, Pirkėjui jo sumokėta užsakymo kaina nėra grąžinama.

9. Pirkėjas gali pratęsti Užsakymo grąžinimo terminą susisiekęs su Paslaugos teikėju Interneto svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Užsakymas pratęsimas tik tada, kai Paslaugos teikėjas Užsakymo pratęsimo terminą patvirtina (tai Paslaugų teikėjas privalo atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo tinkamo prašymo pratęsti terminą gavimo momento). Pratęsdamas užsakymo terminą Paslaugų teikėjas supažindina el. paštu Pirkėją su priemokos dydžiu, kuris turės būti apmokamas per 5 d.d. nuo užsakymo pratęsimo patvirtinimo. Papildomo apmokėjimo dydis priklauso nuo pageidaujamų pratęsti dienų skaičiaus bei Daikto nuomos kainos.

10. Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti Daiktą, už kiekvieną pradelstą dieną nuo Užsakymo grąžinimo dienos skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 25% Užsakymo vertės. Delspinigiai bet kokiu atveju negali būti didesni nei Užsakyme esančių Daiktų bendra vertė, kuri yra nurodoma Paslaugos teikėjo internetinėje svetainėje.Jei delspinigiai nemokami ilgiau nei 10 d., Pirkėjas laikomas Paslaugos teikėjo skolininku ir Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

1. Matavimosi paslauga užsakoma atliekant 5 skirsnio 1 dalyje išvardintus žingsnius, tačiau matavimosi paslauga gali būti užsakoma tik 24 val. laikotarpiui ir netaikoma aksesuarams (papuošalams, rankinėms).

2. Pristatymo sąlygos atitinka 5 skirsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas.

3. Daikto naudojimo sąlygos atitinka 5 skirsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas.

4. Daikto grąžinimui po matavimosi paslaugos taikomos sąlygos, nurodytos 5 skirsnio 4 dalies 1- 4 punktuose.

5. Jei Pirkėjas užsisakęs matavimosi paslaugą pageidauja Daiktą/Daiktus išsinuomoti, jis privalo likus ne mažiau nei 6 val. iki grąžinimo termino pabaigos susisiekti su Paslaugos teikėju Interneto svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Nuomos paslaugos užsakymas patvirtinamas tik tada, kai Paslaugų teikėjas patvirtina Užsakymo pratęsimo terminą, ir gaunamas išankstinis papildomas apmokėjimas iš Pirkėjo. Apmokėjimo dydis priklauso nuo pageidaujamų Daikto nuomos dienų skaičiaus bei Daikto nuomos kainos.

 1. Sutartis laikoma sudaryta tik tada, kai Pirkėjas Interneto svetainėje, savo Paskyroje, pateikia Užsakymą atlikdamas visus žingsnius, pateiktus Sutarties 4 skirsnio 1 dalyje, susipažįsta ir sutinka su Sutarties sąlygomis ją patvirtindamas Užsakymo pateikimo metu bei pagal Užsakymo informaciją apmoka iškart arba įsipareigoja apmokėti vėliau Užsakymo kainą. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.Pirkėjas aiškiai supranta, kad Sutartis įsigalioja patvirtinus ją elektroninio ryšio priemonėmis. Pirkėjas pagal sudarytą Sutartį įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju nurodytais terminais bei sąlygomis. Jei užsakyme pasirinktas apmokėjimo būdas grynaisiais pinigais atsiėmimo metu arba jei taikomos nemokamos paslaugos, užsakymas pradedamas vykdyti ir be apmokėjimo, tačiau tik tuomet kai patvirtinama kliento identifikacija.
 2. Paslaugos teikėjui gavus Užsakymą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.
 3. Sutarties sąlygos laikomos įvykdytomis, kai Paslaugos teikėjas suteikia paslaugą, o Pirkėjas už ją atsiskaito ir grąžina išsinuomotą Daiktą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
 4. Jei Pirkėjas grąžina Daiktą/Daiktus prastesnės būklės nei numatyta šioje Sutartyje, sugadina Daiktą, negrąžina Daikto/Daiktų, o Paslaugos teikėjas patiria nuostolius, Sutartis galioja iki tos dienos, kol Pirkėjas pilnai padengia Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.
 5. Pirkėjas turi teisę atšaukti visą ar dalį Užsakymo iki Užsakymo pradėjimo vykdyti dienos. Pirkėjas moka netesybas nuo Užsakymo sumos, priklausomai nuo dienų skaičiaus, likusių iki užsakymo pradžios pagal žemiau numatytas sąlygas:
  1. Nuomos užsakymas atšaukiamas per 24 val. nuo užsakymo pateikimo – kompensuojama 100% RB kreditais arba 100% pinigais į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą (jei dalis buvo apmokėta kreditais, į sąskaitą grąžinama tik suma, kuri buvo apmokėta pinigais, kreditai grįžta į RB paskyrą, tačiau jų galiojimo laikas nėra pratęsiamas);
  2. Nuomos užsakymas atšaukiamas likus daugiau nei 14 kalendorinių dienų iki užsakymo pradžios – kompensuojama 100% RB kreditais arba 70% sumos, kuri buvo apmokėta pinigais į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą;
  3. Nuomos užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki užsakymo pradžios – kompensuojama 100% RB kreditais arba 50% sumos, kuri buvo apmokėta pinigais į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą;
  4. Jei už dalį užsakymo ar už visą užsakymą buvo apmokėta RB kreditais ir klientas atšaukimo atveju pasirenka grąžinimą RB kreditais - panaudotų kreditų galiojimo terminas nėra pratęsiamas;
 6. Atšaukus 24 val. Matavimosi užsakymą klientui grįžta RB kreditai. Pinigai nėra grąžinami.
 7. Pinigų suma grąžinama pavedimu į banko sąskaitą, kurią nurodo pirkėjas, per 14 darbo dienų.

Vadovaujantis LR vyriausybės patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis dėvėtos prekės nėra keičiamos ar grąžinamos. UAB „Rent Boutique“ savo klientams taiko išimtį dėl dėvėtų prekių grąžinimo galimybės, kuomet prekė yra įsigyta internetu. Įsigyjant dėvėtą prekę internetu, klientas gali grąžinti prekę per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Grąžinama prekė turi būti su etikete, nedėvėta, nepraradusi prekinės išvaizdas ir kt. Kuomet dėvėta prekė yra įsigyta UAB „Rent Boutique“ fizinėse parduotuvėse – prekės grąžinimas negalimas. Nei viena iš aukščiau šiame skyriuje išdėstytų nuostatų nepažeidžia Vartotojų teisių pagal galiojančius įstatymus.

 1. Paslaugos teikėjas aiškiai ir suprantamai pateikia informaciją apie Paslaugų suteikimo sąlygas, Daiktų pagrindines savybes, Daiktų ir Paslaugų kainas, pristatymo ir grąžinimo tvarką, atsiskaitymo tvarką ir terminus, nuostalių atlyginimo sąlygas.
 2. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Pirkėjo užsakytas Daiktas atitinka svetainėje pateiktą informaciją apie Daiktą ir yra tinkamos būklės dėvėti.
 3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugos teikėjas negali pristatyti užsakyto Daikto, Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, be jokių pasekmių Paslaugų teikėjo atžvilgiu, prieš tai informuodamas Pirkėją. Paslaugos teikėjas taip pat gali pasiūlyti Pirkėjui pasikeisti užsakytą, bet negalimą pristatyti Daiktą į panašų Daiktą be papildomos priemokos. Jei Paslaugos teikėjas negali pasiūlyti panašaus Daikto arba Pirkėjas atsisako Paslaugos teikėjo pasiūlymo, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą. Tai yra laikoma tinkamu Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymu ir Paslaugos teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokią žalą Pirkėjo ir/ar bet kokios trečios šalies atžvilgiu.

 1. Pirkėjas turi teisę prašyti informacijos patikslinimo, jei informacija, užsakant Daiktą ar Paslaugas, nėra pakankamai suprantama ar aiškiai išdėstyta.
 2. Pirkėjas įsipareigoja Užsakymo pateikimo metu pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami Užsakymo pateikimo metu. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Paslaugos teikėjas turi pagrindą manyti, kad Pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Užsakymo vykdymą ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas. Taip pat Pirkėjas atsako įstatymo nustatyta tvarka už neteisingos informacijos pateikimą ir Paslaugų teikėjo tyčinį klaidinimą bei dėl to kylančius padarinius Paslaugų teikėjui.
 3. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Paslaugos teikėjas turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Paslaugos teikėją apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko šios Sutarties sąlygų.

 1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius Daiktų pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
 2. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka gauti nurodytu adresu ir el. paštu informaciją apie užsakymą bei ypatingus pasiūlymus ir naujienas.
 3. Paslaugos teikėjui Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5.1.2 str. ir 7.2 str. pagrindu, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Paslaugos teikėjas turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

 1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises;
 2. Pirkėjas neturi teisės savavališkai naudoti firminių daiktų pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų, domenų ar kitų skiriamųjų Paslaugos teikėjo ženklų.

 1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
 2. Prieš pradėdamas naudotis Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su Sutartimi. Naudodamasis Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį ir (arba) nuomotis Daiktus, suprato ir sutinka laikytis Sutarties sąlygų.
 3. Sutartis nustato bendrąsias Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų teikimo sąlygas ir yra Užsakymo tinkamą vykdymą garantuojantis dokumentas. Sutartis neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantama kaip ribojantis Pirkėjo teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, dokumentas.
 4. Sudaryti Sutartį turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m. 
 5. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos ar sužinojo bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu. 
 6. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties sprendžiami abiejų Sutarties Šalių derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
 7. Pasirašydamas šią Sutartį Pirkėjas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Paslaugos teikėjo teikiamų Paslaugų sąlygomis, jam jos yra suprantamos ir priimtinos.
 8. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto svetainėje. Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo Paslaugos teikėjas atskirai informuoja Pirkėją šioje Sutartyje Pirkėjo nurodytomis ryšio priemonėmis, t.y. elektroniniu paštu. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto svetainės paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo datos, Pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Paslaugos teikėjas vertina kaip naujos Sutarties redakcijos sąlygų priėmimą.
 9. Sutartis Interneto svetainėje yra sudaroma elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus), kiekvieno užsakymo metu.
Į viršų