Privatumo politika

Privatumo politika  

Atnaujinimo data: 2023 02 01

www.rentboutique.com svetainę valdo UAB „Rent Boutique“ (priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Duomenų valdytojas“ arba „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan.), kuri yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis www.rentboutique.com svetaine („Asmens duomenys“), valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Rent Boutique“;

Buveinės adresas: Vytauto pr. 56, LT-44237 Kaunas, Lietuva;

Tel.: +370 665 19000

El. paštas: rent@rentboutique.com.

Gerbiame Mūsų svetainės lankytojų, verslo partnerių bei jų įgaliotų atstovų (toliau Privatumo politikoje priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą Jums lankantis Mūsų svetainėje. Privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei šios Privatumo politikos. Taikome technines ir administracines apsaugos priemones tam, kad Mūsų surinkti Jūsų Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neleistino praradimo, naudojimo ar pakeitimo.

Ši Privatumo politika („Privatumo politika“) taikoma visų Jūsų Asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis (nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, planšetę, televizorių ar kt.) tam naudojate) ir naudojantis www. rentboutique.com svetaine, įskaitant atvejus, kai Jūs, tiek kaip fizinis asmuo – vartotojas ar verslininkas, tiek kaip verslininko – juridinio asmens atstovas, atitinkamoje Mūsų svetainės skiltyje pasirenkate pateikti savo Asmens duomenis.

Naudodamiesi svetaine bei teikdami savo Asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos.

Jei esate jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami mums asmeninę informaciją apie save, prašome užtikrinti, kad turite tėvų/teisėto atstovo leidimą. Mums paprašius, turėsite įrodyti, kad toks leidimas buvo duotas. Jaunesniems negu 14 metų draudžiama pateikti savo Asmens duomenis šioje svetainėje.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, registruojantis Mūsų svetainėje (sukuriant paskyrą):

 • vardas;
 • pavardė;
 • šalis;
 • miestas;
 • adresas;
 • pašto kodas;
 • kontaktinis telefonas
 • elektroninio pašto adresas;
 • prisijungimo prie paskyros duomenys (el.paštas, slaptažodis);
 • duomuo, ar reikalingos sąskaitos faktūros įmonės vardu ir sąskaitai faktūrai išrašyti būtini duomenys;
 • duomuo, kad įsipareigota laikytis taisyklių ir privatumo politikos;
 • duomuo, ar duotas sutikimas rinkodarai.

Jūs galite nuspręsti nepateikti Mums tam tikros informacijos (pvz., Asmens duomenų, kuriuos prašoma pateikti registruojantis Mūsų svetainėje), tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis kai kuriomis Mūsų svetainėje siūlomomis paslaugomis.

Informacija apie Jūsų naudojimąsi Mūsų svetainę (slapukų renkama informacija)

Kai Jūs lankotės Mūsų svetainėje, svetainėje įdiegtų priemonių pagalba, Mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus bei automatiškai generuojamą statistiką apie apsilankymus Mūsų svetainėje. Daugiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

Informacija gaunama iš kitų šaltinių – iš trečiųjų šalių

Mes taip pat galime gauti informacijos apie Jus iš viešų šaltinių (kiek tai leidžiama vadovaujantis taikytinais teisės aktais) ir sieti tokią informaciją su Mūsų jau turima informacija apie Jus.

Be to informacijos apie Jus galime gauti ir iš tokių trečiųjų šalių kaip socialinių tinklų paslaugų teikėjai, pvz., kai Mūsų svetainėje prieinamomis priemonėmis jungiatės prie savo paskyros šioje svetainėje naudodamiesi savo „Facebook“ paskyra arba Mūsų „Facebook“ tinklapyje paspaudžiate nuorodą į Mūsų svetainę ir patenkate iš Facebook tinklapio į Mūsų svetainę. 

Kita Mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime tvarkyti ir kitą informaciją apie Jus, kurią Jūs savanoriškai pateikiate arba kurią sugeneruome patys:

 • Norų sąrašas (Jūsų pažymėtos patinkančios prekės ir jų kaina);
 • Jūsų prekių krepšelio informacija (prekės duomenys, kiekis, nuolaidos, kaina, nuolaidos kodas);
 • Jūsų sukurtų užsakymų informacija (data, numeris, suma, būsena);
 • Priminimai el. paštu apie sukurtą užsakymą

Naudodamiesi prekių/paslaugų įsigijimo internetu paslauga, Mums pateikiate šiuos asmens duomenis

 • Jūsų, kaip prekių/paslaugų pirkėjo, identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;
 • prekių gavėjo identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, jei prekių gavėjas yra kitas asmuo nei prekių pirkėjas;
 • duomenys PVM sąskaitai faktūrai už perkamas/nuomojamas prekes išrašyti;
 • prekių apmokėjimo būdas ir apmokėjimo informacija;
 • perkamų/nuomojamų prekių krepšelio duomenys (prekės, jų kiekis, kaina, nuolaidos ir kita informacija);
 • prekių pristatymo būdas ir pristatymo duomenys (pristatymo/atsiėmimo adresas, prekių gavėjo identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, pastabos kurjeriui).

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Surinktą informaciją, įskaitant Jūsų Asmens duomenis, naudojame toliau nurodytais tikslais:

 • Paslaugų Mūsų svetainėje teikimas. Turite sukurti paskyrą Mūsų svetainėje, kad galėtumėte sukurti savo norų sąrašą, turėti prekių krepšelį, matyti sukurtų užsakymų informaciją. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Jūs), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Elektroninė prekyba. Prekių įsigyti (pasirinkti, apmokėti, užsakyti prekių pristatymą) Mūsų svetainėje galite sukūrę paskyrą (užsiregistravę) ir be registracijos. Registruodamiesi Mūsų tinklapyje, išvengsite pakartotinio duomenų suvedimo kitą kartą apsipirkdami Mūsų svetainėje. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas - duomenis tvarkome siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Jūs), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Jūsų įsigytų prekių buhalterinei apskaitai. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktų vykdymas;
 • PaslaugųMūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikčiai užtikrinti. Išimtiniais atvejais Mums gali reikėti tvarkyti Jums naudojantis Mūsų svetaine sugeneruotus Asmens duomenis patikrinti pagrįstam įtarimui, nurodytam kompetentingų priežiūros institucijų ar siekiant įgyvendinti jų reikalavimus. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas interesas užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų saugumą;
 • Naujienų ir pranešimų siuntimas, Mūsų prekių ir paslaugų (ar panašių į jas) siūlymas ir teiravimasis Jūsų nuomonės apie jas (tiesioginė rinkodara). Kad galėtume siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti Mūsų prekių rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą), kai nesate iš Mūsų įsigijęs prekių ar paslaugų (nesate klientas), prašysime Jūsų duoti sutikimą. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas (jei esate Mūsų klientas) – teisėtas Mūsų interesas informuoti klientus apie prekes, didinti prekių ir prekių ženklų žinomumą, skatinti pardavimus. Daugiau informacijos - Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“;
 • Mūsų teisėms ar teisėtiems interesams ginti. Jūsų Asmens duomenis gali reikti panaudoti siekiant išvengti, pareikšti ar atsikirsti į teisinius reikalavimus ar pretenzijas, pareikštus Mūsų, Mūsų tiekėjų, pasitelkiamų paslaugoms šioje svetinėje teikti (ar jiems dėl su svetainės veikimu susijusios veiklos), ar trečiųjų asmenų atžvilgiu arba reaguojant į teismo ar kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas - teisėtas interesas ginti Mūsų, mūsų partnerių ir trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
 • Paslaugų Mūsų svetainėje gerinimo tikslu. Norėdami sužinoti, kaip lankytojai naudojasi Mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, kad galėtume jas pagerinti ir pagal Jūsų poreikius sukurti naują turinį, produktus bei paslaugas, nuasmeninsime Jums naudojantis Mūsų svetaine sugeneruotus Asmens duomenis ir toliau tvarkysime nuasmenintus duomenis. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Mūsų interesas užtikrinti sklandų Mūsų svetainės veikimą ir tinkamą, atitinkantį lankytojų poreikius bei lankytojams patogų paslaugų teikimą.

Kitais būdais su Jūsų sutikimu. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tokiais atvejais, kai jie yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Toks sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo vykdyto Asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Siųsime naujienlaiškius, pateiksime individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siekdami pasiūlyti Mūsų (įskaitant bendradarbiaujant su partneriais) teikiamas paslaugas, siūlomas prekes, siūsime pranešimus apie akcijas, žaidimus, konkursus, teirausimės Jūsų nuomonės apie Mūsų produktus ir paslaugas bei organizuosime klientų apklausas (tiesioginės rinkodaros tikslu) el. paštu, SMS žinutėmis. Jums sutikus, o teisės aktų leidžiamais atvejais (kai jau esate mūsų klientas) – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie panašias į Jūsų įsigytas ar naudojamas Mūsų prekes ir paslaugas.

Pažymėjus langelį darant užsakymą, registruojant Mūsų svetainėje paskyrą, Jūsų paskyros Mūsų svetainėje nustatymų skiltyje, nurodžius savo el. paštą naujienlaiškių užsakymo skiltyje, Jūs pasirenkate gauti Mūsų siūlymus ir sutinkate, kad „Rent Boutique“, kaip Duomenų valdytojas, su Jumis susisiektų el. paštu, trumpąja SMS žinute ir tiesioginiu pranešimu Mūsų svetainėje (jei tokios techninės priemonės yra prieinamos svetainėje).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis (t. y., vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu, naudotojo vardą socialiniuose tinkluose ir telefono numerį (fizinio asmens atveju) arba juridinio asmens pavadinimą, atstovo vardą ir pavardę, pareigas, kontaktinį el. pašto adresą, adresą korespondencijai paštu, juridinio asmens fanų tinklapio pavadinimą ar juridinio asmens paskyros duomenis socialiniuose tinkluose bei telefono numerį (juridinio asmens atveju).

Mums duotą sutikimą pranešimams gauti galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Tai padaryti galite Jūsų paskyros nustatymų pasirinktyse, panaikindami pasirinktį (pvz., nuimdami varnelę) gauti Mūsų pasiūlymus arba kreipdamiesi į Mus el. paštu rent@rentboutique.com. Jei nebenorite iš mūsų gauti pranešimų, galite bet kada nutraukti savo prenumeratą, naudodami atsisakymo nuorodą, pateikiamą kiekviename iš mūsų gaunamame naujienlaiškyje.

Turite teisę nesutikti gauti Mūsų pranešimų – tokiu atveju neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti Mūsų pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų), teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų prekes ir teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime skaitmenine forma bet kokiomis užtikrinančiomis saugų tvarkymą priemonėmis. Jūsų Asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų. Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkiame pagalbinius duomenų tvarkytojus (naujienlaiškių siuntimo paslaugą teikiančia įmonę).

Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie Mūsų teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime 3 metus pasibaigus kalendoriams metams, kuriais davėte sutikimą arba iki kol atšauksite šį sutikimą šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu būdu (priklausomai kas įvyks pirmiau).

Detaliau Jūsų teisės aprašomos Privatumo politikos skyriuje „Jūsų teisės“.

IŠ KO GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, sugeneruojame patys Jums naudojantis Mūsų svetaine ir/ar galime juos gauti iš trečiųjų asmenų tokių kaip:

 • Mokėjimo paslaugas teikiančių partnerių (bankai, mokėjimo įstaigos);
 • Jūsų tapatybės autorizavimui būtinus duomenis galime gauti iš Google Inc. ar Facebook Inc. Jums autorizuojantis Mūsų svetainės paskyroje naudojant savo „Google“ ar „Facebook“ paskyrą;
 • Rinkodaros paslaugas teikiantys partneriai gali pateikti Asmens duomenis taip pat nuasmenintą informaciją, kad galėtume Jums pasiūlyti individualizuotus pasiūlymus (kai svetainėje sudarome galimybę pasirinkti individualizuotus skelbimus);
 • Kompetentingų valstybės ar teisėsaugos institucijų, įpareigojančių Mus atlikti tam tikrus veiksmus Jūsų ar Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Įsipareigojame neperduoti Jūsų Asmens duomenų jokioms tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei Jūs davėte sutikimą Jūsų Asmens duomenų atskleidimui tretiesiems asmenims;
 • Kai Mes teikiame paslaugas bendradarbiaudami su partneriais – Mūsų partneriams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai (pvz., duomenų prieglobos, IT sistemų palaikymo paslaugas, buhalterinių paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, kurios taiko savo pačių sukurtus slapukus ir savo privatumo politikas) arba savarankiškiems duomenų gavėjams (partneriams, teikiantiems prekių pristatymo, apmokėjimo organizavimo ar kitas Jūsų užsakytomis prekėmis susijusias paslaugas). Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;
 • Kai Asmens duomenys teikiami kompetentingų valstybės ar teisėsaugos institucijoms ar kitiems subjektams, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, įskaitant Mūsų teisiniams atstovams;
 • Jums savanoriškai naudojantis Mūsų svetainėje integruotus autentifikavimosi Mūsų svetainės paskyroje funkcijomis („Google“ ir „Facebook“ paskyrų naudojimas autentifikacijai), Mes turėsime perduoti Asmens duomenis atitinkamam gavėjui, kurio paskyra naudositės. Tokiu atveju taikomos šių tiekėjų privatumo politikos, bent jau jų atliekamo Asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu.

Galime pasitelkti Asmens duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojo veiklą ir įsipareigojimus reglamentuoja valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartis, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymas duomenų valdytojo vardu atliekamas pagal teisės aktą, kuris yra privalomas duomenų tvarkytojui arba, kai nėra galimybės sudaryti atskirą Asmens duomenų tvarkymo sutartį - bus sudaroma Asmens duomenų tvarkymo sutartis su konkrečiu paslaugų teikėju (duomenų tvarkytoju) vadovaujantis šio viešai skelbiamomis taisyklėmis (pvz., Taisyklėmis ir privatumo politikomis , pateikiamos konkretaus paslaugų teikėjo svetainėje). Tos pačios taisyklės galioja ir duomenų tvarkymui, kai duomenų tvarkytojas pasitelkia pagalbinį tvarkytoją.

Asmens duomenys gali būti perduoti kitiems asmenims tik laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir tiek, kiek nurodyta Privatumo politikoje. Asmens duomenys perduodami tik tiek, kiek tai reikalinga tam tikslui. Šiuo metu neperduodame Asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Veikiame regioniniu mastu, todėl gali nuspręsti išplėsti savo Asmens duomenų tvarkymo veiklą ne EEE šalyse (pvz., tvarkyti Jūsų Asmens duomenis už EEE ribų), kurios gali taikyti skirtingus duomenų apsaugos standartus. Jei perduosime ir/ar saugosime Asmens duomenis ne EEE šalyse, taikysime tinkamas apsaugos priemones, kad užtikrintų pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį EEE (pvz., patikrinsime, ar Asmens duomenų gavėjas turi ES ir JAV privatumo skydo sertifikatą arba pasirašysime ES standartines sutarties sąlygas). Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą už EEE ribų pranešime šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame ir tvarkome, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Paslaugų Mūsų svetainėje teikimo tikslu sukurtas norų sąrašas, prekių krepšelis saugomi 30 kalendorinių dienų nuo jų sukūrimo.

Elektroninė prekybos tikslu Asmens duomenys įskaitant užsakymų informaciją saugomi 3 (tris) metus po kalendorinių metų kuriais buvo atliktas pirkimas pabaigos;

Jūsų įsigytų prekių buhalterinei apskaitai Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį, kuris įprastai yra 10 metų po einamųjų finansinių metų, kuriais atliktas pirkimas Mūsų el. parduotuvėje;

Paslaugų Mūsų svetainėje saugumui ir teisės aktų atitikties užtikrinimo tikslu Asmens duomenys saugomi atliekamo tyrimo metu ir 3 metus po jo, nebent taikytina teisė reikalautų ilgesnio saugojimo;

Naujienų ir pranešimų siuntimo (tiesioginės rinkodaros) tikslu Asmens duomenys saugomi 3 metus pasibaigus kalendoriams metams, kurias davėte sutikimą arba iki kol atšauksite šį sutikimą šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu būdu (priklausomai kas įvyks pirmiau);

Mūsų teisių ar teisėtų interesų gynimui Asmens duomenys saugomi ginčo metu ir 10 metų po to kai įsiteisėja galutinis teismo sprendimas.

Pasibaigus nurodytam terminui, duomenys bus saugiai ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas (Jūs), kurio duomenys tvarko Duomenų valdytojas, turi šias teises:

 • Žinoti ( būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis ištrinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, esant tam tikroms sąlygoms (teisė į perkeliamumą);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti sutikimo ar teisėto intereso pagrindu (išskyrus išimtinius atvejus), įskaitant teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Manydami, kad pažeidžiame Jūsų, asmens teises, teisės aktų nustatyta tvarka galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, susisiekite su Mumis el. paštu rent@rentboutique.com ir nurodykite, kad nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu konkrečiu tikslu.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių nekontroliuojame. Neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Tokiu atveju, jei paspaudus nuorodą ar skydelį, esate nukreipiamas į trečiosios šalies svetainę, prieš ja naudojantis, rekomenduojame perskaityti tokioje svetainėje taikomas taisykles, privatumo nuostatas.

SLAPUKAI

Jums lankantis Mūsų svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir numatyti tokias funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Šiuo tikslu naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas.

Naudodami Mūsų svetainę ir paspausdami „Sutinku“ iššokančiame slapukų lange, Jūs duodate sutikimą Mums, kaip svetainės valdytojui įdiegi slapukus į Jūsų naršyklę (kompiuterį, planšetę, telefoną, kt.). Jei nepaspausite mygtuko „Sutinku“ ir toliau naršysite svetainėje, tuomet tik būtini svetainės veikimui (techniniai ir funkciniai) slapukai, kuriems įdiegti neprivalome gauti Jūsų sutikimo, bus įdiegti į Jūsų įrenginį. Paspausdami“ Sutinku“, taip pat sutinkate, kad tretieji asmenys gali įdiegti nurodytus slapukus ir naudoti per Juos gautą informaciją apie Jūsų naršymą svetainėje.

Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu Jūs sutinkate, Mes išsaugosime Jūsų naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perduodama į Jūsų kompiuterio standųjį diską.

Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Mūsų svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums Mūsų svetainės turinį Jūsų įrenginyje. Be jų negalima sudaryti galimybės naudotis Mūsų svetaine visa apimtimi. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant Mūsų interneto svetainėje.

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, padaryti interneto svetainę patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui.

Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai, kurie naudojami Mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami Jūsų neidentifikuojant, t.y. gauname nuasmenintą statistinę informaciją;

Rinkodaros bei pakartotinės reklamos slapukai. Tai slapukai, renkantys Jūsų apsilankymo Mūsų svetainėje informaciją, kuri vėliau naudojama pakartotinei reklamai demonstruoti internete (įskaitant ir įvairius socialinius tinklus („Facebook“ ir pan.), vykdyti elektroninės rinkodaros kampanijas, taip pat išmatuojant Mūsų rinkodaros veiksmų sėkmingumą. Dauguma šių slapukų yra trečiųjų šalių slapukai (apie juos skaitykite žemiau), kurias mes pasitelkiame rinkodaros/pakartotinės reklamos skleidimo tikslais.

Sesijos slapukai – slapukai, naudojami, kol lankytojas naršo internete ir ištrinami automatiškai uždarius naršyklę;

Pastovūs slapukai saugomi lankytojo naršyklėje, kol sueina slapuko galiojimo laikas arba kol lankytojas pats juos ištrina.

Šalia slapukų naudojame kitas panašias technologijas, atliekančias slapukų funkcijas, pvz., vietinį duomenų saugojimą (angl. local storage technology).

Pirmosios šalies slapukai: tai yra Mūsų pačių slapukai. 

Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pagal susitarimą su Mumis pateikia trečiosios šalys.

Slapukų naudojimas analitikai, rinkodarai bei pakartotinei reklamai

Google Analytics. Šioje svetainėje naudojame „Google Analytics“, svetainės lankytojų naudojimo analizavimo paslaugą teikiamą „Google“. „Google Analytics“ – tai „Google“ analizės įrankis, kurį naudodami svetainių ir programų savininkai gali lengviau suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su jų svetainėmis arba programėlėmis Jis gali naudoti slapukų rinkinį informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

 „Demografiniai rodikliai ir pomėgiai“ funkcijos veikimui mes naudojame „Google Analytics“ slapukus bei „DoubleClick“ slapukus, kad galėtumėme gauti agreguotą ir anoniminę demografinę bei pomėgių informaciją apie Mūsų svetainės lankytojus.

Pakartotinė reklama“ šios funkcijos pagalba Mūsų svetainės lankytojams, kurie lankėsi Mūsų svetainėje ir/ar susidomėję Mūsų paslaugomis per reklaminį pranešimą, pakartotinai teikti mūsų administruojamus reklaminius pranešimus „Google“ partnerių svetainėse.

Jūs turite galimybę išjungti personalizuotą pakartotinės reklamos rodymą pakeisdami nustatymus https://adssettings.google.com.

Facebook-Pixel / Custom Audiences. Mūsų svetainėje yra naudojama Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, USA “(“Facebook”) teikiama pakartotinės reklamos funkcija “Custom Audiences“. Ši funkcija yra naudojama siekiant optimizuoti reklamą, kuri yra rodoma šios svetainės lankytojams, kai jie naudojasi „Facebook“ socialiniu tinklu. Šiam tikslui pasiekti šioje svetainėje įdiegta Facebook pakartotinės reklamos žyma. Jums apsilankius Mūsų svetainėje žyma išsaugo informaciją, kad Jūs apsilankėte šioje svetainėje. Kai prisijungiate prie savo paskyros „Facebook“ informacija apie Jūsų apsilankymą šioje svetainėje yra perduodama Facebook Inc. Šios funkcijos veikimo tikslu renkama informacija Mūsų atžvilgiu yra anoniminė, t.y. mes negalime Jūsų identifikuoti remiantis šios funkcijos veikimo palaikymui surinkta informacija. Daugiau informacijos apie Facebook teikiamas pakartotinės reklamos paslaugas galite rasti „Facebook“ privatumo politikoje https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs taip pat turite galimybę išjungti „Facebook“ atliekamą pakartotinę reklamą, tai galite padaryti apsilankę https://www.facebook.com/settings (tam, kad galėtumėte išjungti personalizuotą „Facebook“ reklamą, turite prisijungti prie savo „Facebook“ paskyros).

Slapukų naudojimo ribojimas bei atsisakymas 

Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto svetainių Jūs galite:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus taip pat aukščiau paminėtais būdais išjungti „Facebook“ ir/arba „Google“ atliekamą pakartotinės reklamos teikimą bei analitikos duomenų rinkimą. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Primename, jog visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Neatsakome už tokių interneto tinklapių turinį ar jų nustatytus privatumo užtikrinimo principus. Atitinkamai, jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika ir taikomomis naudojimo taisyklėmis.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu:

 • paštu: UAB „Rent Boutique“ Vytauto pr. 56, LT-44237, Kaunas;
 • telefonu: +370 665 19000;
 • paštu: rent@rentboutique.com

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote Paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Į viršų